Barion Pixel
Olvasd el Gyurcsány Ferenc 2024-es évértékelő beszédét!

Olvasd el Gyurcsány Ferenc 2024-es évértékelő beszédét!

2024.02.24.

Olvasd el Gyurcsány Ferenc 2024-es évértékelő beszédét!

 

2023 a világnak nehéz, Magyarországnak régóta a legpocsékabb éve volt. Ha volt egyáltalán valamifajta nemzetközi rend, akkor az mostanra megbillent. Hogy nekünk, magyaroknak ne legyen könnyű helyzetünk, ennek okait és következményeit is másként látja a kormány és másként látják a demokraták.
 

Mást gondolunk Oroszországról, Ukrajnáról, az Egyesült Államokról, az Európai Unióról, Kínáról.

 

Egyetlen megjegyzést teszek.

Helyes lehet, ha valamely ország egy összetett, ellentmondásos nemzetközi helyzetben lavírozni próbál a nagyhatalmak között. A lavírozás viszont nem lehet árulás.

 

Amikor az Orbán kormány úgymond fifikásan manőverezik az Európai Unió, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína között, akkor valójában;

-              elárulja a Szent István óta tartó teljes magyar történelmet,

-              elárulja 1956-ot,

-              elárulja jelenlegi szövetségeseinket

-              és hogy földhözragadt is legyek elárulja Magyarország legközvetlenebb anyagi, tudományos, szakmai érdekeit.

 

Talán csak egyetlen súlyos nemzetközi konfliktus megítélésben értünk egyet. Abban, hogy a Hámász

terrortámadása után Izraelnek joga van megvédeni magát. Ez akkor is igaz, ha az, ami Gázában történik, sok aggodalomra ad okot.

 

Ami a hazai politikai vitákat illeti, azok semmit nem veszítettek élükből.

Ádáz politika küzdelem zajlik. A küzdelem hevességét annak tétje magyarázza. Mégpedig annak a drámai kérdésnek az eldöntése, hogy milyen Magyarország legyen a hazánk?

Keresztény Magyarország, ahogy a Fidesz mondja, vagy polgári Magyarország, ami a demokraták törekvéseit foglalja össze.

 

A napi politikai vitákon túlmutatóan, történelmi értelemben is szemben állunk az Orbáni hatalommal.

Egyaránt szemben állunk;

-              a rendszer eszmeiségével,

-              és a hatalomgyakorlás módjával.

 

Nézzük akkor mindkettőt!

 

Miért utasítjuk el a Fidesz úgymond keresztény Magyarország megteremtésére vonatkozó szándékát, politikáját? Több ok miatt is.

Elutasítjuk

-              mert Magyarország hívők és nem hívők,

-              keresztények és nem keresztények hazája.

Ha Magyarország mindenkié, márpedig szerintünk a haza mindenkié, akkor ez a haza nem azonosíthatja magát kizárólag egyetlen csoport hitével.

 

A Fidesz gyakorlatában a kereszténységre való hivatkozás egyébként se a jézusi tanítások;

-              az alázat,

-              a felebaráti szeretet,

-              a megbocsátás,

-              a lelki tisztaság

ügyének képviseletét jelenti, hanem ellenkezőleg.

Azt, hogy a hatalmasnak mindent lehet;

-              hogy a gyengének belenyúlhatnak a fehérneműjébe,

-              hogy háborúból jött embernek se nyújtunk kezet,

-              hogy a közhatalmat a hatalmasok harácsolásának támogatására kell használni

 

És hazugnak tartjuk a keresztény Magyarországra történő hivatkozást azért is, mert az úgynevezett keresztény politika valójában, egyes egyházakkal, elsősorban a katolikus és a református egyházak elöljáróival kötött;

-              hatalmi, pénzügyi paktumot,

-              az egyháznak a földi, a világi hatalom szolgálatába való állítását jelenti.

A magyar kormány politikája ilyen formán nem keresztény, hanem keresztényietlen, ugyanakkor klerikális politika, mert hatalmi áruvá, jelszóvá, bunkósbottá silányította milliók istenhitét, vallását, ebben az értelemben elárulta, megbecstelenítette azt.

A magyarországi kereszténység legnagyobb átka és tehertétele a Fidesz és az Orbán kormány politikája.

 

Előttem van az interneten is megtalálható fénykép, melyen talán egy kápolna kövezetén, sarkára ereszkedve térdel Orbán Viktor, Novák Katalin, Balogh Zoltán és mások. Közben összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel imádkoznak.

Mit mondhatnak?

Miért könyöröghetnek?

Most már tudhatjuk.

Tiszta, gyönyörűséges hitére hivatkozva azért fohászkodik a miniszterelnök az Örökkévalóhoz, hogy fordítsa el fejét attól a rengeteg bűntől, amit napról-napra elkövetnek. A bűntől, hogy;

-              menedéket adnak tolvajnak,

-              szabad utat a gyilkosnak,

-              kegyelmet a pedofilnak.

 

Kérik az Urat;

o   hogy világosítsa meg a törvénytelenség folytatásához vezető utat,

o   hogy adjon további erőt a hazugsághoz, a képmutatáshoz, istenben való hit bemocskolásához.

Magyarország jobban teszi, ha ebből a kereszténységből nem kér.

 

De ugye van még egy ok, amiért szemben állunk a Fidesszel. Szemben állunk, mert hatalmi berendezkedésüket alkotmányellenesnek tartjuk.

Alkotmányellenesnek, mert valóságos működésükben a közhatalom kizárólagos megszerzésére és megtartására törekszenek.

 

Ez jelenti

-              az állam egészének elfoglalását, ellenőrzését,

-              az ellenfél megfélemlítését, megalázását, lehetőség szerint kiiktatását.

Az orbáni hatalom követői azt hiszik, hogy őket különleges anyagból gyúrták, és ez teszi őket egyedülállóan alkalmassá az ország vezetésére. Ezért meg vannak győződve arról, hogy aki nincs velük, az a haza ellensége.

Az ilyen hatalmi berendezkedés, az ilyen politikai gyakorlat, a totalitárius hatalmi szándék akkor is alkotmányellenes, ha az parlamenti köntösbe öltöztetni magát.

Mindezekből fakadóan a Demokratikus Koalíció önmagát továbbra sem a kormány, hanem az Orbán-rendszer ellenzékének tartja.

 

Most, amikor az orbáni parlamenti többség a pedofilbotrányba belebukott, pártkatonából lett köztársasági elnök helyére új elnököt választ, a következőkről szeretném tájékoztatni Önöket:

A megválasztásra kerülő jelölt nem lesz hazánk, a meggyalázott köztársaság elnöke.

Nem lehet az, mert a jelölt

-              nem csak, hogy elfogadja az orbáni hatalmi rendszer logikáját,

-              hanem az alkotmánybíróság elnökeként maga is aktív szerepet vállalt az orbáni alkotmányellenes hatalom létrehozásában, megszilárdításában, fenntartásában.


Miután mi ezt a hatalmi rendszert elutasítjuk, a jelölt intézményes helyzete és eddigi saját, személyes szerepe okán se tudja ellátni alkotmányos feladatát, a nemzet egységének kifejezését.

 

Az elnöki hatalom valóságos forrása nem a parlamenti többség, hanem a nép akarata.

A nép a szóban forgó jelöltet azért se akarhatja elnökének, mert a legszűkebb szakmai, politikai eliten kívül tegnapig még csak azt se tudta senki, hogy van ilyen nevű ember az országban.

 

A jelöltet nem a nép, még csak nem is a kormánypártok szavazói, vagy akárcsak parlamenti képviselői emelik ebbe a magas tisztségbe, hanem egyetlen párt, a Fidesz elnöke.

Elnöke tehát nem lesz a hazának, lesz viszont egy újabb alázatos beosztottja a kormányfőnek.

 

 

Tájékoztatom tehát a jelöltet, hogy megválasztása esetén nem a köztársaság elnökeként, hanem Orbán Viktor beosztottjaként fogunk rá tekinteni. Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

 

Sokszor halljuk, hogy jó-jó, de mi van azon túl, hogy elutasítjuk a Fideszt?

Mi az, amit mi, demokraták ajánlani tudunk Magyarországnak?

 

Ahogy korábban mondtam, bennünket, demokratákat a polgári Magyarország megteremtésére vonatkozó közös szándékunk, akaratunk köt össze.

Mit jelent a polgári Magyarország?

 

Amikor polgári Magyarországról beszélünk, akkor megbecsült, tisztelettel körülvett emberek hazájáról beszélünk.

Olyan hazáról, amely közös otthona a politikai, a kulturális, a hit- vagy életmódbeli kérdésekben sokszínű nemzeti közösségnek.

Olyan országról, melyben gyermekeink szeretete összeköt, hazánk szeretete pedig összetart bennünket.

 

A polgári Magyarország közös otthonunk, ahol vigyáznak ránk, és mi is vigyázunk másokra. Ahol nem csak meghalni, hanem emberi életet élni is lehet és érdemes.

A gürcölés, a rosszkedv, a veszekedés világa helyett olyan országot kívánunk teremteni, ahol természetes véleménykülönbségeink mellett, szövetségesei vagyunk egymásnak.

 

Mivel az államalkotó emberek sokfélélék;

-              bal- és jobboldaliak,

-              zöldek és liberálisok,

-              keresztények, világiak és szekulárisok,

a polgári Magyarországnak nincs ideológiai színe, istenhite, vallása.

A polgári Magyarországnak alkotmánya van.

 

A polgári Magyarország értékei az emberi jóság értékei;

-              az egymásra figyelés,

-              a megbecsülés,

-              a partnerség,

-              a szeretet,

-              a szabadság.

Közös törekvésünk, hogy jót tegyünk és jól tegyük a dolgunkat.

A haza, a mi országunk legtermészetesebb törekvése, hogy biztonságot, nyugalmat, békét teremtsen a hétköznapok világában, nemzeti közösségünk színterein, a munkahelyeken, az iskolákban, a nyilvános tereken.

A polgári Magyarország védi a polgárok magánéletét, a személyes kapcsolatokat, a családokat, elfogadja, hogy a család az család.

 

Mi azt gondoljuk, hogy az Orbán rendszerével szembeni politikai harcban a demokraták együttműködésre kötelezettek.

Ugyanakkor erről az együttműködésről, választóink képviseletéről, a Fidesz elleni küzdelem stratégiájáról nem mindenki gondolkodik egyformán.

Elmondom, hogy mi, a Demokratikus Koalícióban hogyan látjuk ezeket a kérdéseket pár hónappal a következő választások előtt.

Ugye, most újra küzdelemre készülünk. Hazánkért, Magyarország becsületéért.

Mi azt gondoljuk,

-              hogy a vereség forgatókönyvének címe az, hogy Ki, kivel nem,

-              a győzelem forgatókönyvének pedig az a címe, hogy Ki, kivel igen.

Szerintünk,

-              aki most, a küzdelem küszöbén úgy akar megküzdeni a kormánnyal, hogy közben az ellenzékkel is harcol, az az ellenzék vereségét készíti elő,

-              aki a küzdelemre készülve saját oldalán nem szövetségest keres, nem szövetséget épít, hanem szövetséget bont, az az ellenfél győzelmét segíti,

-              aki pedig a küzdelembe az arra szerveződő pártok, a pártok szervezett csapatai helyett, a lelkes civil aktivistákat küldi, az öngyilkosságot követ el és a kormány győzelmének nyit utat.

 

Ha tudatában vannak ennek, ha nem.

 

 

És akkor menjünk tovább!

Azok az ellenzéki érzelmű szavazók,

-              akik ugyan torkig vannak Orbán bűnös rendszerével, de úgy kívánják őket legyőzni, hogy eközben elfogadják a Fidesz ítéleteit, világmagyarázatát,

-              akik arról és úgy beszélnek, ahogy azt ellenfeleink akarják, azok bár nem tudják, de valójában már Orbán segítői lettek.

-              akik nem tudnak, nem mernek szembenézni az önkény elleni politikai küzdelem természetével, szabályaival,

-              akik úgy tesznek, mintha demokratikus politikai versengés folyna, akik aztán egy ilyen verseny szabályait kérik rajtunk számon;

x

 

-              azok kezünkbe egy szál fakardot adva akarnak belökni minket egy kegyetlen arénába, és bár nekünk szurkolnak, de valójában a politikai halálba küldenek bennünket, és a demokratikus Magyarországot is.

-              akik nem értik, hogy megállapodás híján a verseny szabályait az erősebb fél diktálja, azok azt se fogják megérteni, pláne elfogadni, hogy ilyen esetben csak két választásod marad: vagy megküzdesz az ellenfeleid által diktált szabályok szerint, vagy elmenekülsz a harc elől. Mi nem fogunk elmenekülni.

 

Végül pedig, hadd tegyem egyértelművé, hogy szerintünk a helyzet, a lehetőségek, a politikai küzdelem természetének, továbbá hazafias feladatunk együttes és teljes félreértése, ha valakik egyszerre akarjak leváltani a kormányt és az ellenzéket. Aki így tesz, az bármit is mond, végeredményben a jelenlegi hatalom fennmaradását segíti.

 

Az elmúlt hetek az orbáni hatalom végtelen romlottságának bizonyítékaitól voltak hangosak.

Attól, hogy hatalomhoz közel álló, azt gyakorló felnőtt emberek, gyermekeket becstelenítettek, becstelenítenek meg, és az orbáni államhatalom legmagasabb rangú emberei ezeket a bűnöket takargatni, titkolni, menteni próbálták, próbálják.

Gyalázat, becstelenség sározza lemoshatatlanul Orbán rendszerét.

Nincsenek véletlenek.

Ott, ahol az orbáni hatalomhoz kötődő vezetőkről derült ki, hogy gyermekeinket nem óvták, hanem elnézték és segítették, hogy ezeken a gyerekeken az éppen értük felelős felnőttek éljék ki beteges szexuális vágyaikat, ott a bűn lett az úr.

 

Nem akárkikről beszélünk, köztársasági elnökről, miniszterről, nagykövetről, egy korábbi köztársasági elnök testvéréről, állami intézményi vezetőkről, egyházi vezetők soráról.

 

Orbán pedofilhálózatának becstelensége mocskossá tette az orbáni rendszer egészét.

A miniszterelnök a becstelenség első számú vezetője, felelőse, vagy ahogy magát látni szereti, tábornoka.

A nemzet becsületes többségének szemében a kormányfő véglegesen elvesztette erkölcsi jogát, hogy Magyarország vezetőjének tekintse magát, hogy igényt formáljon arra, hogy becsületes emberként tekintsünk rá.

Az egyszemélyi hatalommal egyszemélyi felelősség is jár.

 

Aki ura a sikernek, az viselője a kudarcnak is.

Akié a fény és a hatalom, azé a mocsok és a bukás is.

A miniszterelnök felelős a pedofil botrányért, a neve alatt működő pedofil hálózatért.

Az emberek rég látott felháborodása egyértelmű választ adott a becstelen orbáni hatalomnak. A személyesen a miniszterelnök által kiválasztottak, köztük a köztársasági elnök, egy miniszter lemondása nem zárja le a pedofil botrányt.

Mert azért végső soron a miniszterelnök felelős, aki tudott a kegyelmi ügyről, aki felhatalmazást adott miniszterének, hogy a kormány nevében egyetértsen a kegyelemmel. A pedofilsimogató bűnös szabadon engedéséért a miniszterelnök viseli a végső felelőséget.

 

Orbán Viktor ily módon az első magyar pedofilbarát miniszterelnökként vonul be a történelembe.

 

Egy hete rég nem látott tömeg gyűlt össze Hősök terén. Köszönet és tisztesség a szervezőknek, a részvevőknek.

Számunkra nem kétséges, hogy a pedofilbotrány kapcsán, az elmúlt két hétben az Orbán-rendszerrel való szembenállás a politikain túl, erkölcsi természetűvé is vált. 

1)     Eddig azt mondtuk, hogy azért küzdünk az Orbán rezsimmel, mert a rezsim szemben áll a polgári Magyarország eszményével, politikai és hétköznapi gyakorlatával, Magyarország történelmi érdekével.

Ez történelmi szembenállásunk oka.

 

2)     Aztán amikor megnéztük, hogy hova jutott Magyarország az elmúlt tizennégy évben, akkor a következőkre jutottunk:

a)     Közelebb kerültünk az osztrák, a német, a francia életminőséghez?

b)    Jobban segít most az állam, ha gyógyulni, tanulni akarunk?

c)     Jobban gondoskodik most az állam bajba jutott gyerekekről, idősekről, bárkről?

Ezek miatt mondjuk azt, hogy rosszul kormányoznak, ez tehát politikai szembenállásunk oka.

 

De mostantól van itt még valami.

1)     Mit mondanak arra, hogy kormányhoz kötődő emberek beteg szexuális vágyukat a gyermekeinken élik ki, és hogy ezeket az embereket ez a kormány mentegeti.

2)     És arra mit mondanak, hogy ennek a kormánynak a nagykövete tízezerszámra gyűjtöget gyermekekről készített pornográf fényképeket, majd miután ez lelepleződött, Orbán pedofil nagykövetét titkokban hazacsempészték és végül megúszta félmillió forint büntetéssel.

3)     Mit mondanak arra, hogy az Orbán kormány kedvenc erdélyi szerzetesének gyermekintézményeiben mindennapos volt, hogy fiatal fiúkat és lányokat kényszerítettek szexre, és miközben ezt tudta a magyar kormány, a pedofil botrányba belebukott Novák Katalin köztársasági elnök, fél évvel ezelőtt Böjte Csabát a Magyar Becsület Renddel tüntette ki. Jól hallották, Magyar Becsület Renddel. Ezek szerint ezt jelenti a magyar becsület az orbáni hatalomnak.

 

Tudjuk, van, aki azt gondolja, hogy másfél évtizeddel ezelőtt mi is követtünk el hibákat.

Halljuk, értjük.

 

És mondják azokat is, amiket az imént felsoroltam, amikor Orbán pedofil hálózatáról beszéltem, azok hibák?

Azok csak hibák?

Nem! Azok nem csak hibák, azok bűnök.

Azok aljas bűnök.

 

Ha vannak fontos kötelességei egy közösségnek, akkor az biztosan közéjük tartozik, hogy vigyáz a gyerekeinkre.

Orbán rendszere vigyáz gyermekeinkre?

Nem, nem vigyáz.

Mi több, ocsmány módon kihasználja őket, bántja őket, megbecsteleníti őket.

A szörnyek, a bűnösök, akik közöttünk járnak, ezek a szörnyek, ezek a bűnösök a kormányhoz kötődő emberek, olyan emberek, akiket a kormány véd.

 

Akkor még egyszer, vannak, akik szerint, mi, akik már kormányoztunk, követtünk el hibákat.

De talán ők is látják, hogy most, amikor az Orbán kormánnyal nézünk szembe, nem hibákat, hanem bűnöket látunk.

Tegyük fel a kérdést:

-              inkább maradjon a bűn, az orbáni pedofilhálózat bűne, mert akikkel együtt, közösen meg tudnánk szabadítani az országot ettől a bűntől, azok nem tökéletesek?

-              akkor se fogjuk meg egymás kezét, ha ez kell ahhoz, hogy megszabaduljunk az állami pedofília mocskától?

-              inkább bántsák gyerekeinket, de akkor se működünk együtt azokkal, aki valakik szerint másfél évtizede követtek el hibákat?

Van, aki a bűnt választja, mert nem tudja elnézni az egykori hibát?

 

Orbánt választja gyerekeink helyett?

Van, akiket a mi kormányzásunk ilyen-olyan kritikája akadályoz meg abban, hogy most elkergesse a bűn kormányát?

Van, aki most, 2024-ben azért nézi el Orbán bűneit;

-              gyermekek megerőszakolását,

-              azt, hogy pária lett a magyar a világban,

-              hogy pár család, köztük a miniszterelnök családja szétlopja az országot,

-              hogy a legalapvetőbb polgári jogaink sérülnek, a szólás-, a tájékozódás-, a sztrájk-, a vallás szabadsága,

-              hogy pusztulnak állami intézményeink a kormány keze alatt,

mert másfél évtizeddel ezelőtti ügyekben vitája van velünk?

 

Létezik, hogy van, aki emiatt nem látja 2024 drámáját?

 

Van, aki azt mondja, hogy a nép, amely megengedi, hogy bűnösök vezessék, az maga is osztozik a bűnben.

Én nem hiszek a nép kollektív bűnösségében.

A nép felelősségében annál inkább.

Akinek van felelőssége, az viszont felelőtlen is tud lenni.

Nem egyszer már azzal is, hogy nem tesz semmit. Ha csak engedi, hogy mások gondolkodjanak, cselekedjenek helyette.

 

Amikor Magyarországról szólunk, akkor polgári Magyarországról beszélünk.

Amikor viszont úgy tesszük fel a kérdést, hogy szerintünk mikor lenne a mainál jobb élet Magyarországon, akkor a mi válaszunk az, hogy ma szociáldemokrata politikára van szükség.

A Demokratikus Koalíció szociáldemokrata politikát ajánl hazánknak.

 

Válaszolni szeretnék arra a kérdésre, hogy miért.

Hogy szerintünk miért lesz jó Magyarországnak, az embereknek, a családoknak, ha majd végre szociáldemokraták kormányoznak.

Azért, mert végre megbecsülést, elismerést kell hozni az embereknek.

Odafigyelést.

 

Nyugalmat az életükbe, nyugalmat az életükhöz.

Engedni, hogy éljenek.

De mégis vigyázni rájuk, törődni velük.

Az emberek államára van szükség, ahol vigyáznak ránk.

Mert tisztességes fizetés és nyugdíj kell.

Megzabolázott infláció.

 

Ha jobban akarjuk érteni egymást, ha közös hazát akarunk, akkor újra át kell gondoljuk, hogy kinek, mennyi kötelessége van a hazáért. Mi határozottan azt gondoljuk, hogy a magasabb jövedelemmel, a több vagyonnal, több felelősség is jár.

Az adózás kötelezettsége mindegyikünkre vonatkozik, de adózzanak többet a milliárdosok. Igen, mi ezt tartjuk helyesnek.

 

A milliárdosoknak több felelősségük van, de nincs több joguk.

Az állam nem lehet a milliárdosok lobbistája. Elvesszük a milliárdosoktól a lehetőséget, hogy az államot, a kormányt a maguk érdekei szerint használják, és visszaadjuk az államot az embereknek.

 

Emberhez méltó élethez ma szociáldemokrata politika, szociáldemokrata kormány kell.

Dobrev Klára kormánya.


Békét kell hozni Magyarországnak, háborúskodás helyett újra béke és partnerség kell.

Európai élet az európai Magyarországnak.

Európai életet, az európai embereknek.

 

Mert Magyarország a hazánk és Európa az otthonunk.

Mindhalálig.

RSS
Kapcsolódó politikusok