Barion Pixel

Sajtótájékoztató: „Mi az oka annak, hogy az ISZSZ vezetője minden határt átléphet?”

2015.07.23.
KatanicsS_VES1A  Győrffy József vezette Intézményi Szolgáltató Szervezetnél komoly aggályokat fogalmazott meg a belső ellenőri jelentés. Az egymilliárd forintból gazdálkodó szervezetnél szabálytalan, teljesítési igazolás nélküli kifizetések és jogsértő eljárások sora tapasztalható, felelősségre vonás még sincs. Hosszú a lista a szabálytalan, akár jogsértő gyakorlatról: 1. Jelentős hiba, hogy a szabályozások ellenére több esetben a kötelezettség vállalást nem a jogkörrel felhatalmazott személy tette. A szakmai teljesítés igazolás nem történt meg teljes körűen, többnyire a személyi jellegű kifizetéseknél. 2. Nem állapítható meg minden esetben, hogy pl. egy-egy beruházás hol történt, mi a költséghely a költségviselő. 3. Előzetes kötelezettség-vállalás, illetve fedezet megléte nélkül kezdeményeztek kifizetést. 4. A belső szabályozást megsértve a beszerzéseknél nem minden esetben kértek be legalább 3 ajánlatot. 5. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzéseknél több esetben nem indított az intézmény közbeszerzési eljárást. 6. Van olyan szerződés, amely az ellenőrzés véleménye szerint nem felel meg a kötelezettségvállalás szabályainak, mivel nem tartalmazza az elvégzendő munkák mennyiségének meghatározását, ennek hiányában a konkrét kötelezettségvállalás konkrét összege nem határozható meg. 7. Veszprém Megyei Jogú Város területén működő általános- és (szak)középiskolák iskolai étkeztetésének biztosítására irányuló közbeszerzési eljárás jogsértő. Az intézmény és az intézményvezető súlyosan megsértette a Közgyűlési döntést azzal, hogy külső partnereket vont be a közbeszerzési eljárás lefolytatásába, ami ráadásul nagyjából 7 millió Ft többletköltséget jelentett! A helyzetet súlyosbítja az, hogy „A szerződéskötés időpontjában az intézménynek nem volt a VMJV Közgyűlése által elfogadott költségvetése, mind a kötelezettségvállalás, mind a pénzügyi ellenjegyzés szabálytalanul történt. 8. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézményben sikkasztás történt. Megállapítható, hogy az intézmény bankszámlájára évenként jelentős összegek nem kerültek feladásra: a belső ellenőri jelentés számításai szerint ez az összeg 2009.01.01 – 2015.02.05. időszakra összesen  6.605.499 Ft. A hiányzó bevételi összegek az intézménynél további bevétel kiesést is eredményeznek, mivel az intézmény az előző évi befizetéseinek elmaradása miatt jelentős összegű TAO támogatástól is elesett. Mi kell még ahhoz, hogy az elkövetett szabálytalanságok miatt megtörténjen a felelősségre vonás és a város vezetői intézkedjenek a szabálytalan gazdálkodás által okozott anyagi károk megtérítéséről? Ki áll az intézményvezető háta mögött? Miért ilyen elnéző a városvezetés a jogszabályokat be nem tartó vezetőkkel? 2015.07.23.  

Katanics Sándor A Veszprém megyei jogú város Önkormányzat képviselője A veszprémi önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnöke Demokratikus Koalíció

RSS