Barion Pixel
Lösáná tová tikátévu vetéhátému! Az 5780. év tisri havának első napján a hagyományos zsidó újévi köszöntéssel fordulok valamennyi zsidó honfitársamhoz.

Lösáná tová tikátévu vetéhátému! Az 5780. év tisri havának első napján a hagyományos zsidó újévi köszöntéssel fordulok valamennyi zsidó honfitársamhoz.

2019.09.29.

Lösáná tová tikátévu vetéhátému! Az 5780. év tisri havának első napján a hagyományos zsidó újévi köszöntéssel fordulok valamennyi zsidó honfitársamhoz.

„Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.” (3Móz 23,24)

A hetedik hónapnak, Tisri havának első napja jóm törua, a kürtzengés, a biztató sófárhang napja. A megfújt kosszarv az első áldozatra, a kosra emlékeztet, amelyet Ábrahám áldozott föl fia, Izsák helyett. Emlékeztet az Úr Ábrahámmal kötött szövetségére, arra, hogy Isten a zsidóság mellett áll, és megsegíti a bajban. A sófár hangja távol tartja a bajt, a sófár hirdeti majdan a Messiás eljövetelét és a föltámadást.

A hetedik hónapnak, Tisri havának első napja jóm hárátolám, a világ születésének napja. Ezen a napon alkotta meg Isten az embert, és ekkor köszöntött be az első szombat, a nap, amit a teremtés műve teljessé válásának emlékére az Úr megáldott és megszentelt. Ezen a napon a zsidóság megújítja szövetségét az Örökkévalóval a világ fenntartására és megújítására. A zsidó hagyomány szerint az ünnepet megelőzően elmegy a Teremtő kedve a világ újjáteremtésétől, de a sófár hangja ráveszi őt arra, hogy továbbra is fenntartsa teremtményeit.

Szólaljon meg tehát a sófár a hetedik hónapnak, Tisri havának első napján, emlékeztesse az Örökkévalót is az Ábrahámmal kötött szövetségre, és kérje Őt idén is a világ megújítására. Remélem, hogy a sófár hangja nem csak szent gyülekezésre összesereglett zsidó, hanem felekezeti hovatartozástól függetlenül valamennyi polgártársamnak elhozza két hét múlva az újjászületést, a megváltást és a feltámadást.

Veimru omén – mondjátok, hogy úgy legyen!

 

 


Gyurcsány Ferenc
a Demokratikus Koalíció elnöke

RSS
Kapcsolódó politikusok