Barion Pixel

Gyurcsány Ferenc levele a mentelmi bizottságnak

2018.02.03.

Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc levele a mentelmi bizottságnak

  Hargitai János úrnak a Mentelmi bizottság elnökének

 Elnök Úr!

 A 2012. évi XXXVI. tv. 94.§ (4) bekezdése alapján kérem Elnök urat, hogy a Mentelmi bizottság vizsgálja meg a 2018. január 30-án benyújtott vagyonnyilatkozatomban foglaltak törvényességét. A hivatkozott törvény 90. § (1) írja elő a képviselő számára, hogy minden évben január 31-ig, a megküldött formanyomtatványon tegyen eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Ennek a kötelezettségemnek a vonatkozó törvényi előírások és az érvényes kitöltési útmutatónak megfelelően teljeskörűen és pontosan eleget tettem. Tekintettel arra, hogy a hivatalban lévő kormányhoz bevallottan kötődő média folyamatosan és átfogóan kérdőjelezi meg illetve támadja vagyonnyilatkozatom helytállóságát, teljeskörűségét, kérem az Elnök urat, hogy a Bizottság folytasson le velem szemben vagyonnyilatkozati eljárást. Figyelembe véve, hogy a választási kampány elkezdődött, megköszönném, ha az eljárást – ha kell soron kívül – a lehető leggyorsabban elvégeznék, és megállapításait haladéktalanul nyilvánosságra hoznák. Tájékoztatom Elnök urat, hogy befektetési számlám 2017. december 31-i kivonatainak másolatát a Bizottság munkájának segítése érdekében haladéktalanul elküldöm Önnek. Azok esetleges nyilvánosságra hozatalával szemben kifogásom nincs.   Budapest, 2018. február 03. Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíció
RSS