Barion Pixel

Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnökének köszöntő levele a zsidó újév alkalmából

2017.09.20.

gyurcsány ferench

Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnökének köszöntő levele a zsidó újév alkalmából

 „Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.” (3Móz 23,24) A hetedik hónapnak,Tisri havának első napja RosHasana, az év feje, a zsinagógai újév. „Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, a kinek semmi nem készíttetett,..” – mondja e napról Nehémiás próféta. A hetedik hónapnak, Tisri havának első napja jóm törua, a kürtharsogás napja. A megfújt kosszarv, a sófáraz Örökkévaló Ábrahámmal kötött szövetségét jelképezi, arra a kosra emlékeztetve, amelyet Ábrahám áldozott föl fia, Izsák helyett. A sófár hangja távol tartja a bajt, a sófár hirdeti majdan a Megváltó eljövetelét és a feltámadást. A hetedik hónapnak, Tisri havának első napja jóm hárátolám, a világ születésének napja.Ezen a napon fejeződött be a teremtés műve az ember megalkotásával és az első szombattal. Ezen a napon a zsidóság megújítja szövetségét az Örökkévalóval a világ fenntartására és újjáteremtésére. A zsidó hagyomány szerint az ünnepet megelőzően elmegy a Teremtő kedve a világ újjáteremtésétől, a sófár hangja veszi rá őt arra, hogy továbbra is fenntartsa teremtményeit. Lösánátovátikátévuvetéhátému! - a hetedik hónapnak, Tisri havának első napján, a hagyományos újévi köszöntéssel fordulok szent gyülekezésre összesereglett zsidó honfitársaimhoz. Szóljon a sófár, emlékeztesse az Urat is az Ábrahámmal kötött szövetségre, és kérje Őt a világ újjáteremtésére. Kívánom, hogy az 5778. évi tavaszi választás hozza el nem csak zsidó, hanem felekezeti hovatartozástól függetlenül valamennyi honfitársamnak az újjászületést, a megváltást és a feltámadást, egy olyan világot, amelyben részt küldenek annak, akinek semmi sem készíttetett, nem pedig megfosztják attól is, amivel még bírt.   Veimruomén – mondjátok, hogy úgy legyen.   Gyurcsány Ferenc a DK elnöke
RSS